Sale!

SRPSKA DESNICA – Boško Obradović

$17.60

2015;
ćirilica;
21 cm;
215 str.;
978-86-6343-056-3;

2 in stock

Description

SRPSKA DESNICA – Boško Obradović

Pozicija srpske „književne desnice“ u 30-im godinama XX veka

Srpska desnica je prošireno izdanje studije Miloš Crnjanski i novi nacionalizam, objavljene 2005. godine i ovenčane nagradom „Miloš Crnjanski“.

Iz predgovora

Danas se u čitavoj Evropi i svetu sve češće pominje politički pojam „desniceˮ i društveni fenomen „uspona i rasta desniceˮ. Tako je i kod nas, gde se takođe olako upotrebljava ovaj stari ideološki izraz. Upravo to je bio razlog da mi nekoliko prijatelja iznova skrene pažnju na moju prvu knjigu, koja je izašla pre tačno 10 godina u izdanju uglednog beogradskog izdavača „Hrišćanske misliˮ (2005). U pitanju je diplomska studija iz 2002. godine, posvećena istraživanju kulturološke pozicije srpske „književne desniceˮ u 30-im godinama 20. veka.

Veoma je malo istraživača i istraživanja na ovu temu, tako da ovaj pionirski poduhvat još uvek ne gubi na značaju, iako bi odavno trebalo da je prevaziđen od strane mlađih i boljih naučnih radnika. To je prvi motiv zašto se ova knjiga pojavljuje ponovo, pod novim naslovom „Srpska desnicaˮ. Starom sadržaju na kraju je pridodata i kratka studija o Narodnoj odbrani, koju sam napisao povodom 100-godišnjice (2008) ove značajne nacionalne organizacije u istoriji srpskog naroda, koja se u drugoj fazi svoga delovanja uklapa u istorijsku epohu između dva svetska rata kojom se u osnovi bavi ova knjiga. Ova veza može se uočiti i u tome što je određeni broj vodećih mislilaca srpske „književne desniceˮ objavljivao svoje autorske članke u časopisu „Narodna odbranaˮ, istoimenom glasilu ove organizacije koje je u kontinuitetu izlazilo sve vreme između dva svetska rata. Ovaj ideal ostala periodika srpske „književne desniceˮ u istom periodu nikako nije uspevala da ostvari.

Drugi motiv zašto se ova knjiga ponovo pojavljuje pred čitaocima jeste želja autora i izdavača da se kontroverzni termin „desniceˮ popuni srpskim sadržajem. Naime, u vremenu kada se toliko piše i govori o „novim desnim političkim kretanjimaˮ ne treba piti vodu na zamućenom izvoru od silne medijske propagande i ideološkog etiketiranja. Posebno ne kada postoji autentična nacionalna misao koja najbolje dočarava šta je to „srpska desnicaˮ.

Nema, dakle, potrebe da se savremene srpske generacije napajaju na „desnim ideologijamaˮ zapadnog sveta koje nam se nameću kao i sve drugo sa Zapada, kada imamo svoju tradiciju, svoje nacionalne mislioce i orginalno duhovno predanje. Za sve one koji danas tragaju za „desnim izrazomˮ u politici, kulturi i umetnosti dobro bi bilo da se najpre upoznaju sa onim što su najbolje snage srpskog uma i karaktera napisale i uradile u ovom ključu u vremenu između dva svetska rata kada je „srpska desnicaˮ doživela svoj vrhunac. Taj „uspon i rast prave srpske desniceˮ prekinuo je Drugi svetski rat i kasnija komunistička diktatura, i ova nekada bogata intelektualna, književna i politička misao nije se od tog udara oporavila do danas.

Boško Obradović

You may also like…